Aanpak bij aanleg van manegebodems

Maatwerk

De Hoefslag benadert elke project als maatwerk. Voor de realisatie wordt enerzijds rekening gehouden met de gesteldheid van de bodem qua grondslag en waterhuishouding. Dit bepaalt ondermeer de noodzaak aan drainage, de samenstelling en dikte van de tussenlagen.

Anderzijds wordt ook rekening gehouden met het soort training dat men zal uitoefenen met het paard. Daar de samenstelling en het type van de toplaag varieert naargelang men country, spring of dressuur wenst te beoefenen.